Przewodnik po Warszawie
503 152 549
ewa@urbitur.pl

Powstanie Warszawskie

Wycieczka trasą związaną z miejscami walk powstańców warszawskich w rejonie Starego Miasta. Trasa od placu Krasińskich do Placu Zamkowego.

czas trwania ok. 2 godziny