Przewodnik po Warszawie
503 152 549
[email protected]

Cmentarze Ewangelickie – Augsburski i Reformowany

Na sąsiadujących ze sobą nekropoliach ewangelickich zobaczymy wspaniałą, zabytkową architekturę nagrobną. Odwiedzimy mogły wielu znanych rodzin przemysłowców, bankierów, lekarzy, artystów i pisarzy.Nie pominiemy grobu Anny German czy Gabrieli Kownackiej, Stefana Żeromskiego i rodziny Wedlów. Dowiemy się skąd na nagrobkach wzięły się pszczoły, kto wysuwa rękę z uchylonej trumny, komu wystawiono mogiłę w kształcie cerkwi a komu figurę Chrystusa.

czas trwania ok. 2 godzin